kariera.ecol.com.pl

portal rekrutacyjny Ecol Sp. z o.o.

Ecol - stabilne zatrudnienie, na jasnych warunkach

Dane osobowe

Stanowisko
* Imię
* Nazwisko
* E-mail
* Nr telefonu
* CV


* pola wymagane

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

  1. administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
  2. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  4. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
  5. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
  6. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
  7. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


Back to top